Borsada Yan Tahtalar Ne Demek?

Borsada yan tahtalar ne demek? Borsada tahta denilen ifade alış ve satışı temsil eden bir süreçtir. Dijital çağa geçişten önce borsacılar bir tahtaya alım satım yazarak ne kadar alım satımın hangi seviyede olduğunu görebiliyorlardı. Tahta stok alım satım işlemlerinin kayıt altına alındığı yerdir. 

Günümüzde internetin yaygınlaşmasıyla birlikte karanlık düzen ortadan kalkmış, yerini teknolojiye bırakmıştır. Bir hisse senedi panosu, alım satımların bir koleksiyonudur. Tahta terimi bugün hala kullanılmaktadır.

Borsa değerlendirme döneminde, alım satım emri kapatılan hisse senetleri için alım satım emri verilmez. Hisse senetleri Takasbank nezdinde tutulmaktadır. Bu hisseler açık olabilir veya olmayabilir. Bu durumda yatırımcılar büyük kayıplarla karşı karşıya kalacaktır. Borsada işlem görmeyen tüm şirketlerin, kapanma sebepleri giderilen şirketlerin yönetim kurulları ortadan kalktığında açılır.

Borsada Yan Tahtalar Ne Demek?Pin
Borsada Yan Tahtalar Ne Demek?

Hisse Tahtalarının Kapanması Neyi İfade Eder?

Borsada işlem gören bir şirketin hisselerini alıp satabilmesi için kanunun öngördüğü belirli şartları taşıması gerekir. Borsa alım satımı sırasında kurallara uymayan veya yeterli seviyelerin gereklerini karşılamayan hisse senetleri alım satıma kapatılacaktır. Sonuç olarak, hisse senedi yönetim kurulu tarafından kapanır. Borsa kapanışı, hisse senedi alım satımının kapanışıdır. Kurul tarafından kapatılan hisse senetlerini alıp satamazsınız.

Hisse senetlerinin tahtasının kapanması kötü bir durumdadır. Yatırımcı komiteleri kapalı hisse senedi alıp satamadığı için çok büyük kayıplar yaşanabilmektedir. Yönetim kurulları kapalı olan şirketlerin payları borsadan alınmaz ve sadece alım satım için kullanılır. Gelecekte, şirket şartları yerine getirirse hisse senedi yönetim kurulu yeniden açılabilir. Kapalı hisse senedi tutan yatırımcılar güçsüzdür.

Kapalı Tahta Hisse Senedi Nedir?

Bildiğiniz gibi bir hisse senedinin borsada işlem görmesi için belirli özelliklere sahip olması gerekir. Aynı zamanda borsa tarafından belirlenen kurallara uyulmalıdır. Bu özellikleri taşımayan ve borsa düzenlemelerine uymayan hisse senetleri alım satıma kapatılacaktır. Bu, daha önce borsada işlem gören hisse senetleri içinde geçerlidir.

Hisselerin alım satıma kapatılması hem borsa hem de yatırımcılar için oldukça sıkıntılı bir durumdur. Hisse senetleri borsada ihraç edilmez, ancak alım satım işlemi için gerekli koşullar sağlanmadan emir verilemez. Bu tür hisse senetleri, borsa gelişimi adına “büyük yaralar” olarak nitelendirilir. Askıya alınan bir hisse senedi alım satım için yeniden açılabilir.

Hisse Senedi Tahtası Neden Kapanır?

Bildiğiniz gibi şirketler, belirli koşullar sağlandığında hisselerinin borsada tescil ve işlem görmesi için başvuruda bulunur. Sonuç olarak, halka arz gerçekleşir ve daha sonra hisse senetleri yatırımcılara sunulur. Hisse senedi piyasası ve diğer sermaye piyasası kurumlarının halka arz ve hisse alım satımının sağlığına ilişkin bazı düzenlemeleri devam etmektedir. Bu kurallar yanlış gittiğinde, borsa hisse senedi yönetim kurulunu kapatabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye kurulunun kapatılma gerekçelerini ayrıntılı olarak açıklamıştır. Borsa, bir borsada işlem gören hisse senetlerinin değerini değiştirebilecek ve yatırımcı kararlarını etkileyebilecek önemli bilgileri doğru, eksiksiz olarak kamuya açıklamamak için bir şirketin alım satım emirlerini kapatır. Çünkü böyle bir durum yatırımcılara zarar verebilir ve sağlıklı piyasa koşullarını engelleyebilir, bu süreçte belirsizlik yaşanabilir. Bu nedenle, hisse senedi için işlem emirleri kapatılır.

Piyasa kapandıktan sonra 5 iş günü içinde borsaya kapanış nedeni bildirilebilir ve açılış koşulları değerlendirildikten sonra piyasa yeniden açılabilir. Bir şirketin payları için iyi bilgilendirilmiş bir işlem dizisi; borsa tarafından oluşturulan çerçevede, aynı piyasada, saklama piyasasında veya sadece şirket hisselerinin işlem gördüğü yeni bir piyasada yeniden başlatılabilir. 26 Ekim 2001 tarih ve 50/1412 Sayılı SPK Kararı ekinde yer alan “Kamuyu Aydınlatma Formu” yeterli bilgi sahibi olmayan şirketlerden temin edilebilmektedir. 

Yorum yapın