Banka Borcundan Arabaya Haciz Gelir mi?

Son dönemde ülkemizde artan ekonomik sıkıntılar ve maddi problemler birçok kişinin bankalara yönelmesine sebebiyet verdi. Bankalara yönelen kişiler, kredi ve kredi kartı kullanımını arttırarak borçlanma durumuna düştüler ve bu nedenden ötürü banka borcundan arabaya haciz gelir mi? Sorusu çok sık sorulmaya başlandı.

Nisan 2022 tarihi itibarıyla bireysel kredi kullanan kişilerin sayısı 36 milyon 52 bine çıkmıştır. Kredi kullanan kişi sayısının artması dolayısıyla kredi borcunu ödeyemeyen kişi sayısı da artış göstermiştir.

Bankalar borçlarının tahsili için gereken durumlarda kişilerin araçlarını haczederek değer tespiti yapar ve satılığa çıkartır. Aracın satışı sonrası elde edilen gelirden borç ve yargı giderleri düşer ve kalan miktar borçlu kişiye geri ödenir.

Haciz Nedir?

Haciz alacaklı kişilerin, borçların tahsil edilmesi için devlet tarafından oluşturulan icra dairelerine başvurması durumudur. Başvuru sonrası incelenen evrak ve belgeler neticesinde borçlu olduğu kanıtlanan kişilerden tahsilat sağlanması için birtakım yöntemler izlenir. Bu yöntemlerden bazıları ise şunlardır,

  • Kişinin varsa eğer maaşının belirli bir oranına el koyularak tahsilat sağlanması,
  • Kişinin varsa eğer ev ve arazilerine el konularak tahsilat sağlanması,
  • Kişinin varsa eğer araç ve otomobillerine el konularak tahsilat sağlanması.

Gibi birçok yönteme başvurulur ve borçlu kişiden borcunu ödemesi için el koyma yöntemiyle tahsilat sağlanır.

Hangi Borçlarda Haciz Davası Açılır?

Uzlaşma amaçlı yapılan tebligat ya da bilgilendirmelere dönüş yapmayan veya borcunu ödemek istemeyen kişilere icra davası açılır ve haciz işlemi uygulanır. Haciz işlemi sıklıkla bu borçlarda görülür.

  • Bankalardan alınan kredi borcu.
  • Kredi kartı borçları.
  • Sözleşme ve senetler aracılığıyla ortaya çıkan borçlar.
Banka Borcundan Arabaya Haciz Gelir mi?Pin
Banka Borcundan Arabaya Haciz Gelir mi?

Haciz İşlemi İptal Edilebilir mi?

Haciz işlemi yapılmadan önce kişiye borcunu ödemesi için bir zaman tanınır. Bu süre boyunca alacaklı kişinin faizi ve hukuki giderler de hesaplanır. Borcunu ödemek isteyen ama bu borcu ödemekte zorluk çeken kişilerle uzlaşılarak ödemeler konusunda denge sağlanır. Bu süreçte kişi borcun ödemelerini yapmamaya devam etmesi durumunda ise mallarının haciz edilmesi işlemi başlar. Haciz süresi boyunca da kişinin ödeme yapması durumunda işlem iptal edilerek borç ortadan kalkar.

Emekli Maaşı Haczedilebilir mi?

Emekli pek çok kişi bankalardan kredi kullanır. Borcun ödenmediği durumlarda tek gelir kaynağı olan emekli maaşı haczedilir mi? Hangi şartlarda edilir merak konusudur. Banka borcun ödenmemesi durumunda icra takibi başlatarak borcunu tahsil etmeye çalışır. Ancak emekli olan bir kişinin maaşını haczetmek ancak şu durumlarda mümkündür,

  • Sosyal sigorta kurumunun prim alacakları.
  • Kişilerin ödemekle yükümlü olduğu nafaka alacakları.

Bu alacak türleri dışında emekli maaşının haczi söz konusu değildir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 93.maddesi emekli maaşının ancak ve ancak bu iki durumda haczedilebileceğini belirtir.

Bankalar yaptıkları sözleşmelere ek maddeler ekler. Bu maddelerden birisi ise, borcun ödenmediği durumlarda hesaptan kesinti yapılarak tahsilat sağlanmasıdır. Emekli kişi çektiği krediyi, maaş aldığı bankadan yapmış ise, banka hesabındaki bakiyeyi borcu karşılığında tahsil edebilir. Bu durumda icra dosyası açmaya gerek kalmaz ve alacağın tahsili haciz olarak geçmez.

​​​​​​Çalışan Kişilerin Maaşlarının Ne Kadarı Haczedilir?

Sigortalı olarak çalışıyor olduğu kanıtlanan kişilerin borçlarını ödemediği durumlarda maaş hacziyle karşılaşırlar. Emekli maaşından farklı olarak değerlendirilen bu maaş türünü haczetmek mümkündür. Ancak kişinin geçimini sağlaması, hayatını sürdürebilmesi gibi nedenlerden dolayı belirli bir oran ve sınır getirilmiştir. Bu sınır ve oranlar doğrultusunda çalışan bir kimsenin maaşının dörtte biri Haczedilir ve alacağı olan kişi, kurumlara gönderilir.

Yorum yapın